Vi hjälper dig
orka med vardagen

Vi hjälper dig att minska stress, mental- och fysisk trötthet. PromasMetoden® kombinerar mental träning med
speciellt anpassad massage som ger en effektiv återhämtning och
stresshantering.

Prova massage 10 kr/per 15 min. (stödmedlemar gratis.)

Caféet erbjuder kaffe, smörgåsar och dagens lunch välkommen.