INFORMATION

om
studiecirklarna

Din egen makt

Din egen berättelse

Med starkare röst.

När: onsdag den 25/1, 22/2, 22/3,
26/4, 17/5 och 21/6.

Tid: kl. 12.30 – 13.30. Vi bjuder
deltagare/målgruppen på GRATIS LUNCH vid informationsträffarna.

Var: Östervägens Aktivitetshus

Anmälan: Senast måndag fm. samma vecka på

tel. 08-27 30 10 eller via e-post

foreningen@ostervagens-aktivitetshus.se

Connie don Marco och Elinor
Keil från inflytanderådet i Sollentuna berättar vad det betytt för dem att ha
gått dessa studiecirklar och hur deras arbete med att få igång ett
inflytanderåd i Solna fortlöper.

Cirkelledare Gudrun Ohlsson
från Studieförbundet Vuxenskolan deltar och berättar om innehåll och upplägg.
Hon svarar på eventuella frågor och funderingar som du har.

VÄLKOMMEN

Ett samarbete mellan Socialpsykiatrin i Solna stad, Östervägens Aktivitetshus och Studieförbundet Vuxenskolan. Böckerna har tagits fram av NSPH.