SVENSKA KYRKAN

Samtal om livet

Nu starar vårterminen och vår samtalsgrupp en ny serie samtal med teman som berör olika livsfrågor.

Det är en grupp för som är intresserad av att dela tankar och erfarenheter tillsammans med andra. Du är välkommen att ta delta när du själv vill och orkar. Ingen föranmälan kräves.

Ansvariga för gruppen är Helene Liljegren, Åsa Johansson Stridh, Andreas Högenå
och Lena Ekesryd Sjödin, diakoner kyrka i Solna.

Samtalsgruppen träffas tisdag 1-2 gånger/månad följande datum:
Starta den 15/1, 5/2, 26/2, 12/3, 26/3, 2/4, 23/4, avslutning den 7/5/2019

Obs! Det är lite blandat ojämna veckor
Tid: 13:30-15:30 (inklusive fika) ibland blir vi klara lita tidigare.

Plats: Östervägens Aktivitetshus, Östervägen 16A

Förslag på ämnen:

15/1 Ålderdom – Vad väcker tanken på att åldras hos mig?

5/2 Går det att öva på att känna tillit?

26/2 Hur skyddar jag min integritet och var sätter jag mina gränser?

12/3 Vad är lycka och hur uppnår jag den?

26/3 Att bli kränkt – hur förstår jag mina reaktioner och hur hanterar jag mina känslor?

2/4 Vad gör mig lycklig och hur kan göra andra glada?

23/4 Hur kan man “bota” ensamhet?

7/5 Tankar inför sommaren och förslag på nya ämnen till hösten.

VÄLKOMNA!

Åsa Johansson Stridh =08-544664674

Helene Liljegren = 08-54664668

Andreas Högenå = 08-54664657

Lena Ekesryd Sjödin = 08-54664639